Navigácia

Štvrtok 28. 5. 2015

Kalendár

Počet návštev: 1565147

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 28.5.2015)
Denis Chovanec (9.A)
Viliam Vilček (4.A)
Zajtra (Piatok 29.5.2015)
Estera Mirgová (2.A)
Mgr. Tibor Hudák

Vitajte na internetovej stránke našej školy

Vážení rodičia, milí žiaci

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás prospešná.

 

Novinky

 • Čo sme si naplánovali - máj 2015

  05.05.2015   Pracovná porada - inovatívne metódy

  07.05.2015   Sociálno-psychologický výcvik 3.A

  11.05. a 14.05. 2015 Prijímacie pohovory na stredné školy

  14.05.2015   Deň matiek o 16,00 hod.

  18.05.2015   Detské dopravné ihrisko, zdravotná príprava - 1. stupeň

                     Deň prvej pomoci, zdravotná príprava - 2. stupeň

 • CHORVÁTSKO (ponuka ZŠ Tatranská Lomnica)

 • Oznámenie o odhlasovaní žiakov zo stravy

   

       Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 01.12.2014 podľa metodiky vydanej  MŠVVaŠ SR o normovaní stravy pre školské zariadenia, nie je možné odhlasovanie zo stravy ráno do 8.00 hod.

       Stravu je potrebné odhlásiť deň vopred do 15.00 hod. buď osobne, alebo telefonicky na tel. čísle 052-4369160.

 • Škola v prírode

   Oznamujeme rodičom, že aj v tomto školskom roku plánujeme zorganizovať pre žiakov prvého stupňa „Školu v prírode.“

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
  Školská 212/19
  059 92 Huncovce
 • * Riaditeľka ZŠ
  0911 740 451
  lucia.troppova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň
  052-4683152
  anna.jankurova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň
  052-4562122, 0911 064 052
  daniela.tribulova@zshuncovce.sk
  * Školská jedáleň
  052-4369160
  * Kancelária ekonómky a PaM
  052-4683151

Fotogaléria