Navigácia

Pondelok 8. 2. 2016

KALENDÁR

Počet návštev: 1899154

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 8.2.2016)
Kristián Mirga (5.B)
Zajtra (Utorok 9.2.2016)
Dominik Polhoš (7.A)

Vitajte na internetovej stránke našej školy

Vážení rodičia, milí žiaci

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás prospešná.

 

Novinky

 • 01.02.2016                    Polročné prázdniny                                                                                                       

  01.– 05.02.2016             Lyžiarsky výcvik

 • Vystúpenie FS Maguráčik

  Fašiangový sprievod masiek

  Karnevalová diskotéka

 • Spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok v spolupráci s našou základnou školou ponúka aj v tomto šk. roku možnosť kúpy mlieka v mliečnom automate

  Rodič môže svojmu dieťaťu zakúpiť kreditný kľúč v hodnote 9,- eur (4,- eurá je záloha na kľúč, 5,- eur je kredit). Platba sa dá realizovať prostredníctvom poštovej poukážky alebo platbou na bankový účet, č. účtu: 2710777956/0200.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
  Školská 212/19
  059 92 Huncovce
 • * Riaditeľka ZŠ:
  Mgr. Lucia Troppová
  0911 740 451
  riaditel@zshuncovce.sk
  lucia.troppova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň:
  Mgr. Anna Jankurová
  052-4683152
  zastupca@zshuncovce.sk
  anna.jankurova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň:
  PaedDr. Daniela Tribulová
  052-4562122, 0911 064 052
  zastupca@zshuncovce.sk
  daniela.tribulova@zshuncovce.sk
  * Školská jedáleň
  052-4369160
  * Kancelária ekonómky a PaM
  052-4683151

Fotogaléria