Navigácia

Utorok 21. 4. 2015

Kalendár

Počet návštev: 1528854

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 21.4.2015)
Jaroslav Mirga (5.B)
Kristína Polhošová (5.B)
Aleš Vlkolenský (7.A)
Zajtra (Streda 22.4.2015)
Erik Polhoš (0.B)

Vitajte na internetovej stránke našej školy

Vážení rodičia, milí žiaci

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás prospešná.

 

Novinky

 • Čo sme si naplánovali - apríl 2015

  08.04.     Divadlo Maska

   o 8,15 hod.   Sherlock Holmes (2. stupeň)

   o 10,00 hod. Zlatá rybka (1. stupeň)

  14.04.     Podpora komunikácie 

  15.04.     Testovanie 9 - 2015 

  21.04.     Pedagogická rada

  21.04.     Konzultačné ZRPŠ o 16,00 hod.

 • Poznávací zájazd do Londýna

 • Oznámenie o odhlasovaní žiakov zo stravy

   

       Oznamujeme všetkým stravníkom, že od 01.12.2014 podľa metodiky vydanej  MŠVVaŠ SR o normovaní stravy pre školské zariadenia, nie je možné odhlasovanie zo stravy ráno do 8.00 hod.

       Stravu je potrebné odhlásiť deň vopred do 15.00 hod. buď osobne, alebo telefonicky na tel. čísle 052-4369160.

 • Škola v prírode

   Oznamujeme rodičom, že aj v tomto školskom roku plánujeme zorganizovať pre žiakov prvého stupňa „Školu v prírode.“

Mapa

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
  Školská 212/19
  059 92 Huncovce
 • * Riaditeľka ZŠ
  0911 740 451
  lucia.troppova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň
  052-4683152
  anna.jankurova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň
  052-4562122, 0911 064 052
  daniela.tribulova@zshuncovce.sk
  * Školská jedáleň
  052-4369160
  * Kancelária ekonómky a PaM
  052-4683151

Fotogaléria