Základná škola, Školská 212/19, Huncovce

Prihlásenie

Vedenie školy

Mgr. Lucia Troppová                riaditeľka školy

Mgr. Anna Jankurová               zástupkyňa pre I. stupeň

PaedDr. Daniela Tribulová       zástupkyňa pre II. stupeň

 

Kontakt

Meno školy:

Základná škola, Školská 212/19, Huncovce

Email školy:

zs.huncovce.troppova@gmail.com

Telefón:

0911 064 052 riaditeľka ZŠ 
052-4683152 zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň

052-4562122 zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň 
052-4369160 školská jedáleň

Adresa školy:

Školská 212/19, 059 92 Huncovce

photo

Streda 24. 9. 2014

Počet návštev: 1216761