Navigácia

Pondelok 31. 8. 2015

Kalendár

Počet návštev: 1769674

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 31.8.2015)
Karin Karolová (3.A)
Samuel Polhoš (2.B)

Mapa

Vitajte na internetovej stránke našej školy

Vážení rodičia, milí žiaci

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás prospešná.

 

Novinky

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016

  Riaditeľstvo ZŠ oznamuje žiakom i rodičom, že začiatok školského roka 2015/2016 je 2. septembra 2015 o 9,00 hod.

  Všetci žiaci (vrátane prvákov) sa zhromaždia pred budovou školy najneskôr o 8,45 hod. 

  Žiaci si so sebou donesú prezúvky.

  Po slávnostnom otvorení žiaci odchádzajú do tried, kde im a rodičom budú poskytnuté organizačné pokyny. Žiaci, ktorí budú navštevovať ŠKD a ktorí majú záujem o stravovanie v ŠJ sa pôjdu prihlásiť po skončení slávnostného otvorenia k vychovávateľke a k vedúcej ŠJ. Činnosť v ŠKD a stravovanie v ŠJ bude zabezpečené od 03.09.2015.

 • Čo sme si naplánovali - september 2015

  26.08.2015          Pracovná porada

  27.08.2015          Školenie BOZ a PO

                            Pracovná porada

  28.08.2015          Pracovná porada

  31.08.2015          Pracovná porada

  02.09.2015          Slávnostné otvorenie šk. roka 2015/2016 o 9,00 hod

 • Milí rodičia,
  informácie o štúdiu na stredných školách môžete nájsť v katalógu stredných škôl na webovej stránke: www.stredneskoly.eu alebo www.svsmi.sk , www.svslm.sk
 • Oznam pre rodičov

  Detská fakultná nemocnica (DFN) v Košiciach v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka ponúka rodičom novú službu – Rodičovskú linku. „Je určená rodičom, starým rodičom, príbuzným i pestúnom, ktorí potrebujú konzultovať správanie svojich detí, hľadajú praktické rady pri výchove alebo riešia problémy týkajúce sa detí,“ informovala hovorkyňa DFN Viera Horniaková. Telefonický psychoservis poskytuje tím špeciálne školených odborníkov každý pracovný deň od 16. do 20. h ...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
  Školská 212/19
  059 92 Huncovce
 • * Riaditeľka ZŠ
  0911 740 451
  lucia.troppova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň
  052-4683152
  anna.jankurova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň
  052-4562122, 0911 064 052
  daniela.tribulova@zshuncovce.sk
  * Školská jedáleň
  052-4369160
  * Kancelária ekonómky a PaM
  052-4683151

Fotogaléria