Navigácia

Pondelok 30. 11. 2015

Kalendár

Počet návštev: 1856350

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 30.11.2015)
Kristína Gabčová (4.C)
Dominik Polhoš (5.A)
Igor Polhoš (1.A)
Kamila Vlkolenská (8.A)
Ing. Eva Demková
Andrej Hurajt
Zajtra (Utorok 1.12.2015)
Bianka Harnischová (4.A)
Sára Polhošová (3.A)

Mapa

Vitajte na internetovej stránke našej školy

Vážení rodičia, milí žiaci

na tejto stránke nájdete  užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás prospešná.

 

Novinky

 • Čo sme si naplánovali - november 2015

                         

  12.11.     KOMPARO - príprava na testovanie 9

  16.11.     Medzinárodný deň tolerancie (relácia v šk. rozhlase)

  20.11.     Medzinárodný deň bez fajčenia (relácia v šk. rozhlase) 

  23.11.     Širšie vedenie školy

  24.11.     Pedagogická rada o 14,00 hod.

 • Mliečny program

  Spoločnosť Tatranská mliekareň, a.s. Kežmarok v spolupráci s našou základnou školou ponúka aj v tomto šk. roku možnosť kúpy mlieka v mliečnom automate

  Rodič môže svojmu dieťaťu zakúpiť kreditný kľúč v hodnote 9,- eur (4,- eurá je záloha na kľúč, 5,- eur je kredit). Platba sa dá realizovať prostredníctvom poštovej poukážky alebo platbou na bankový účet, č. účtu: 2710777956/0200.

 • Školská knižnica v školskom roku 2015/2016

    Aj v tomto školskom roku si budú môcť žiaci našej školy vypožičiavať knihy zo školskej knižnice v termíne:

  pondelok 12.30 - 14.00 hod.

  Príďte si vypožičať nové a zaujímavé tituly kníh. Teším sa na vašu účasť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
  Školská 212/19
  059 92 Huncovce
 • * Riaditeľka ZŠ:
  Mgr. Lucia Troppová
  0911 740 451
  riaditel@zshuncovce.sk
  lucia.troppova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 1. stupeň:
  Mgr. Anna Jankurová
  052-4683152
  zastupca@zshuncovce.sk
  anna.jankurova@zshuncovce.sk
  * Zástupkyňa riaditeľky pre 2. stupeň:
  PaedDr. Daniela Tribulová
  052-4562122, 0911 064 052
  zastupca@zshuncovce.sk
  daniela.tribulova@zshuncovce.sk
  * Školská jedáleň
  052-4369160
  * Kancelária ekonómky a PaM
  052-4683151

Fotogaléria